Kennis en leren

Er is een Internationaal project CECE waarin 8 competenties voor zelfstandig ondernemers zijn opgezet. Hieronder vindt u een beschrijving van de competenties waarvoor innovatieve workshops zijn ontwikkeld.
Voor meer informatie kun u zich wenden tot:  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.
 
Competenties
Tegenwoordig kun je geen HR-tijdschrift openen, of je wordt gebombardeerd met termen als vaardigheden, talent management, key competences.
In het beschreven project, wat we bedoelen met ‘soft competences’ of 'zachte competenties' of 'kerncompetenties', zijn:
- Kwaliteiten en vaardigheden die niet werk gerelateerd zijn
- Een combinatie van vaardigheden, kennis, attitudes en gedrag
- De vaardigheden zijn overdraagbaar en universeel toepasbaar
- Noodzakelijk om succesvol te zijn op professioneel en particulier niveau
- Niet onderwezen zijn op school
- Extra functies die uw succes kan bepalen
 
Hieronder vindt u een overzicht van de 8 competenties die door 2000 ondernemers naar voren werden geschoven als de meest gewenste competenties (in aanvulling op de specifieke vakkennis), daarvoor zijn vernieuwende workshops ontwikkeld.
Deze workshops bestaan ​​uit een unieke mix van interactieve DVD's en veel praktische oefeningen.  
 
Effectieve communicatie
Het lijkt maar al te gemakkelijk om anderen te laten weten wat we nodig hebben, en met hen te onderhandelen. Ondanks het feit dat deze competentie een van de  belangrijkste is voor ondernemers. Waarom is dat zo? Omdat we niet altijd zo goed zij als we denken te zijn.Communicatieve vaardigheden zijn in feite de meest complexe 'zachte' vaardigheden.
 
Samenwerking
Het gaat altijd en overal om samenwerking, zij het in ons persoonlijke of in ons werkzame leven. Ons werk of taken zijn vaak zo veeleisend of complex dat we de medewerking van anderen nodig hebben. In de huidige arbeidsmarkt. De competentie voor de samenwerking wordt steeds belangrijker. Het kan leiden tot een betere kwaliteit, tijd te besparen, efficiëntie, nieuwe suggesties, nieuwe oplossingen, en een beter concurrentievermogen.
 
Rendement
Efficiency betekent niet alleen standaard vaardigheden of aan zakelijke vereisten inzetten, dat is vanzelfsprekend. Waar efficiency op gebaseerd is, is op consistent goede resultaten met behoud van motivatie. De werknemer kan obstakels overwinnen  en ‘multitasken’, terwijl hij/zij evenwichtig kan blijven en professioneel blijven handelen. 
 
Onafhankelijkheid
Een individu kent zijn sterke en zwakke punten. Hij/zij kan verantwoordelijkheid nemen voor daden en werk in een geplande en duurzame wijze. Hij hoeft niet regelmatig te worden gecontroleerd. Hij/Zij weet hoe hij/zij zijn/haar werklast te beheren, zodat taken op tijd klaar zijn, zonder al te veel stress. Hij/Zij kan omgaan met nieuwe situaties, zelfs als er geen kant-en-klare oplossing is. Hij/Zij krijgt de informatie die nodig is om de taak op te lossen, weet hoe te evalueren en te implementeren. De meeste werkgevers zien deze competentie als de belangrijkste!

Planning en organisatie 
"Organisatie" en "planning" zijn termen die van nature automatisch verbonden zijn met het werkproces (zij het persoonlijke of werk gerelateerde). Het zal daarom geen verrassing dat ze vaak worden gekoppeld aan werkgevers eisen.
 
Een leven lang leren
Het is niet langer zo dat je alleen iets op school leert en voor de rest gebruik maakt van uw vaardigheden en kennis voor de rest van je leven. De wereld gaat zo snel en brengt zoveel veranderingen dat we levenslang moeten leren. De ondernemers  zijn natuurlijk goed van bewust van het feit het op hen van toepassing is als ze dat succevol willen. Een goede werknemer moet in staat zijn om nieuwe informatie te accepteren, te ontwikkelen, deel te nemen aan educatieve programma's, als hij/zij iets nuttigs hij heeft geleerd dat toe te passen in praktijk.
 
 
Problemen oplossen
Ondernemers  verwachten automatisch  dat een werknemer in staat zal zijn om te gaan met diverse problemen zoals ze zich voor doen. Maar om competent te zijn in het oplossen van problemen betekent het dat je in staat bent deze te herkennen, het juiste te labelen en te  classificeren van een probleem, en het in een context te plaatsen. Het is belangrijk om  problemen vanuit verschillende hoeken te bezien, om de juiste aanpak te kiezen en uit te voeren. Terwijl je dit doet, is het belangrijk om te reageren op veranderingen of stimuli van het probleem en de oplossing. Ten slotte moeten we de evaluatie wat er is gebeurd en wat we hebben geleerd over de kwestie, maar ook over onszelf.
 
Stress bestendigheid
De wereld om ons heen verandert steeds sneller, en we hebben ons aan te passen. Er is niet veel zekerheid dat de dingen blijven zoals ze zijn, en het je realiseren hiervan kan leiden tot onrust en stress. Stress kan een negatieve invloed hebben op ons gedrag en gezondheid. Het geeft ons een slecht gevoel en maakt ons minder efficiënt. Deze competentie wordt gezien als het vermogen en de bereidheid van een individu om zich goed te gedragen en te handelen naar behoren, terwijl je onder stress staat in niet-standaard arbeidsomstandigheden.